<%@ Language=JavaScript %> ศิลปะ_Sinlapa
free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

หน้าหลัก

 

ผู้ที่กำลังเยี่ยมชมจำนวน
    ท่า

จำนวนผู้ออนไลน์


สถิติผู้เข้าชม

 

ประยุกต์ศิลป์   

ประยุกต์ศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอย เป็นสำคัญ โดยการใช้หลักการทาง สุนทรียภาพ ประกอบด้วย มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) หัตถศิลป์ (Crafts) และการออกแบบต่างๆ (Design) เป็นต้น
           มัณฑนศิลป์ (Decorative Art)
           เป็นศิลปะการตกแต่ง เช่น การออกแบบเครื่องเรือน ตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยใช้วัสดุ สี รูปแบบ ให้เหมาะสมกับสถานที่ ประโยชน์ใช้สอย และจุดประสงค์ที่ใช้


           อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art)
           เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งของเครื่องใช้โดยทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องตกแต่งบ้าน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปั้นดินเผา งานโลหะ งานไม้ การจักสาน เป็นต้น งานชนิดนี้ต้องการนำหลักศิลปะ มาใช้ตั้งแต่การวางรูปแบบ ออกแบบสร้างประกอบขึ้น ตกแต่งให้สวยงาม เหมาะกับประโยชน์ใช้สอย ซึ่งอาจจะผลิตด้วยเครื่องจักร เป็นต้น


           พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art)
           ศิลปะการค้า เช่น ป้ายโฆษณา การจัดตู้โชว์ จัดตกแต่งอาคารร้านค้า เป็นต้น

 

 


           หัตถศิลป์ (Craft)
           คือ งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรม โดยใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่ มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้ งานถักทอ งานหวาย รวมถึงงานช่าง ๑๐ หมู่ของไทย

 


           งานออกแบบ (Design)
           เป็นการจัดส่วนประกอบต่างๆ ให้ลงตัว เป็นความกลมกลืน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจง เช่น การออกแบบลายผ้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานออกแบบ ถูกนำมาไปใช้มากในงานประยุกต์ศิลป์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเป็นที่มาของงาน ประเภทกราฟฟิก (Graphic Art)

 

 
ศาลาพักร้อน (GAZEBO)
ในปัจจุบัน การมีศาลาในสวน ท่านเจ้าของบ้านจะไม่ค่อยคำนึงเรื่องพื้นที่ของสวนกันแล้ว พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่ว่าบ้านจะมีพื้นที่สวนกว้างหรือแคบ ต่างก็ปรารถนาศาลากันแทบทั้งนั้น ซึ่งเหตุผลนั้นที่น่าเห็นใจอยู่ เพราะการอุดอู้อยู่แต่ในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ย่อมให้รู้สึกอึดอัดขัดข้องเป็นธรรมดา
PERGOLA (ซุ้มไม้เลื้อย)
ซุ้มไม้เลื้อย เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการแต่งสวน เพราะช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดูน่ารื่นรมย์ เป็นเสมือนหลังคาที่ร่มรื่นด้วยร่มเงาของไม้เลื้อย และใช้เป็นตัวแบ่งพื้นที่จัดสัดส่วนในสวนได้อย่างดี